Vi välkomnar våra nya receptionister

Vi välkomnar våra nya receptionister

Karolin och Astrid2

Karolin Ekström Kelvinius och Astrid Sjöholm läser för närvarande termin 4 respektive termin 5 på Uppsala universitets juristprogram.