Skatt och upphandling

Regelverket på skatteområdet är komplext och kan därför vid felaktiga beslut leda till stora konsekvenser. Vi tillhandahåller råd och strategiska överväganden för dig och ditt företag, och har specialistkompetens inom flera punktskatteområden.

Vid upphandling av varor och tjänster är det viktigt med bra underlag, tydliga krav och korrekta anbud. Genom vår rådgivning sparar vi både tid och pengar för våra klienter vare sig det rör sig om upphandlande myndighet eller anbudslämnande företag.

Om du som anbudslämnare vill begära överprövning av
en offentlig upphandling, eller om du som myndighetsföreträdare vill ha stöd, bistår vi med både praktisk och juridisk expertis.

Kontaktpersoner