Upphandling

Vi hjälper myndigheter och företag vid upphandling av varor och tjänster genom rådgivning kring vikten av bra underlag, tydliga krav och korrekta anbud. På så sätt sparar vi både tid och pengar för våra klienter.

 

Överprövningar
Om du som anbudslämnare vill begära överprövning av en offentlig upphandling, eller om du som myndighetsföreträdare vill ha stöd i processen, bistår vi med praktisk och juridisk expertis.

Kontaktpersoner