Tvistelösning

Ibland blir det inte som man tänkt sig. Vi företräder våra klienter i alla typer av tvister och har en mångårig erfarenhet av tvistelösning såväl i som utanför domstol.  Med oss som partner kan du fokusera på dig själv, din verksamhet och processen i stort medan vi står för den rättsliga och sakliga expertisen. Om tvisten inte lyckas lösas följer vi med och vägleder dig genom alla nödvändiga moment – oavsett om det är i allmän domstol, förvaltningsrätt eller i ett privat skiljeförfarande. Det viktiga för oss är att du känner dig trygg och har en god vägledning genom alla nödvändiga moment.

Kontaktpersoner