Skatt

För affärsframgång – oavsett bransch eller verksamhet – spelar skattefrågorna en helt avgörande roll. Vi vägleder dig och håller dig uppdaterad inom skatterättens centrala områden, som är relevanta för affärsjuridiken. Vi är experter på omstruktureringar och transaktioner, incitamentsprogram, skatteprocesser samt punktskattefrågor. Agenda medverkar även aktivt i lagstiftningsarbetet genom remissärenden för bl.a. Advokatsamfundet.

Kontaktpersoner