Offentlig- och socialrätt

När du som företrädare för en kommun eller en annan typ av offentlig organisation behöver juridisk rådgivning ska du
vända dig till någon som förstår det offentligas möjligheter, begränsningar och utmaningar - det gör vi.

Med vår erfarenhet kan du vara säker på att få rätt förståelse,
råd och hjälp som fungerar för din verksamhet.
Så att du kan fokusera på ditt uppdrag.

Vi har gedigen erfarenhet av att företräda socialnämnder i mål angående LVU, LVM, LSS och övriga frågor inom socialrätt.

Idag är vi ombud för ett fyrtiotal av Sveriges kommuner från norr till söder, där vi regelbundet ger rådgivning, handleder chefer och beslutsfattare, utbildar och företräder i domstol.

Kontaktpersoner