Life Science

En särskild del av vår verksamhet är arbete i mötet mellan sjukvård, FoU och industri, där den offentliga sektorns och industrins olika förutsättningar knyts ihop. Vi har uppdragsgivare inom life science-sektorn från både den offentliga och privata sidan. Sjukvård och forskning ligger oss nära. Uppdragen innefattar allt från offentlighet och sekretess via regulatoriska frågor och immateriella rättigheter till avancerade, sammansatta och långvariga avtalsförhållanden.

Kontaktpersoner