Fastighetsrätt

Vi har en stabil och mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen och jobbar återkommande med allt från stora börsnoterade fastighetsbolag till privata fastighetsägare och lokala byggbolag. Med vårt sätt att arbeta står vi alltid nära våra uppdragsgivare och kan snabbt sätta oss in i olika frågeställningar. Och agera.

 

Vi är experter på hyra, andra nyttjanderätter och exploatering. Vi agerar rådgivare vid projektgenomföranden och fastighetsbildningar samt i detaljplaneprocesser och samarbetar vid behov med specialister från andra områden.

Kontaktpersoner