Fastigheter

Vi har en stabil och mångårig erfarenhet av fastighetsbranschen och arbetar återkommande med allt från börsnoterade fastighetsbolag till privata fastighetsägare och lokala byggbolag. Med vårt sätt att arbeta står vi alltid nära våra uppdragsgivare och sätter oss snabbt in i olika frågeställningar - och agerar.

Vi är experter på fastighetsutveckling, hyra och andra nyttjanderätter. Som rådgivare vid projektgenomföranden
och fastighetsbildningar samt i detaljplaneprocesser ger vi klienterna mervärde, och samarbetar vid behov med
specialister från andra områden.

Kontaktpersoner