Ekonomisk familjerätt

Som företagare måste du även vara förberedd och ha koll på
den ekonomiska familjerätten - ditt äktenskap, dina familjeförhållanden och ditt testamente kan spela stor roll
för dig och ditt företag.

Utifrån vår mångåriga erfarenhet bistår vi i alla juridiska frågor kring bland annat äktenskapsförord, gåvor, bodelning, arv och testamente - och inte minst generationsskiften.

Vi åtar oss uppdrag både som ombud och
som bodelningsförrättare samt boutredningsman
förordnad av tingsrätten.

Kontaktpersoner