Avtalsrätt

Det bästa sättet att undvika konflikter och tvister är att ha ett väl skrivet avtal redan från start. Oavsett om det gäller köp och försäljning, licenser eller andra immaterialrätter, distribution eller någon annan verksamhet som involverar två eller flera parter. Genom att upprätta avtal när parterna är överens skapas tydliga ramar.

Vi hjälper dig upprätta, granska och förstå vikten av ett bra avtal.

Kontaktpersoner