Affärsrelaterad straffrätt (ekobrott)

Vi företräder bolag, styrelseledamöter och personer i ledande befattningar i brottsutredningar och rättegångar som rör bland annat stöld av affärshemligheter, bedrägeri, mutbrott, insiderhandel, penningtvätt, skattebrott, samt företagsbot.

Riskhantering kopplad till brottslighet avseende
företagande och affärer ingår naturligt i vår kompetens
och vi bistår med råd och stöd i ett tidigt skede.

Vi har både goda möjligheter och stor erfarenhet av att genomföra interna utredningar och granskningar i ekonomiskt hänseende, liksom att beräkna skada - om det är ditt företag som drabbats.

Kontaktpersoner