Affärsrådgivning och compliance

Allt måste inte handla om juridik.

Vi kan se vad som är möjligt, smart och strategiskt för din verksamhet – oavsett om du är i startgropen eller har
drivit verksamhet i flera år.

Med vår erfarenhet av olika företagskonstellationer, vår tid som externa ledamöter i bolagsstyrelser och vårt nära samarbete med den offentliga sektorn hjälper vi dig ta rätt beslut vid rätt tillfälle.
I dagens samhälle är det av största vikt att företag har kännedom om, inför och följer det ofta komplexa regelverk som
gäller för olika branscher och verksamheter - nationellt,
i EU och resten av världen.

Vi erbjuder juridisk hjälp vid behov och bistår som partner så att du och ditt företag kan nå era mål och uppfylla de krav
som ställs på er som företag.

Kontaktpersoner