Vad gör vi på Agenda för ökad trygghet med anledning av Covid-19?

Agenda_Advokatbyra-234

Precis som många andra företag följer vi händelseutvecklingen med anledning av utbrottet av Covid-19 noga. Vi vidtar också en del åtgärder för att försöka minska smittspridning.

  • Vi ställer inte in utan vi ställer om. Vi erbjuder alla våra kunder att boka om fysiska möten till telefon- eller videomöten. Utifrån det rådande läget och med vår moderna teknikutrustning går det lika bra. Det viktiga är att vi finns till för att kunna ge våra kunder de råd och den hjälp som behövs.
  • Alla våra medarbetare som har varit i länder med hög smittspridning, eller varit i kontakt med personer som varit i något av de länderna, arbetar hemifrån oavsett symptom.
  • Medarbetare som visar symptom på förkylning eller dylikt stannar hemma.
  • Vi iakttar extra hög hygien på kontoret och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Av omtanke för alla kommer våra medarbetare att vid fysiska möten undvika närkontakt som handhälsning och dylikt.

Vi gör vårt bästa för att fortsätta driva vår verksamhet för att kunna skapa mer trygghet för våra kunder trots de utmaningar som Covid-19 för med sig. Juridik är för oss trygghet.