Tina-703

Tina Edh

Jur.kand., Uppsala universitet, 2009
Advokat sedan 2015

Yrkesbakgrund

Agenda Advokatbyrå (tidigare Ahlford advokatbyrå) 2012–
Uppsala tingsrätt 2010–2012
Annan advokatbyrå 2010


Tinas expertområden är

  • fastighetsrätt såsom fastighetsbildningsfrågor, kommersiell hyra och andra nyttjanderätter till fast egendom
  • transaktioner med huvudsaklig inriktning på fastighetsrelaterade transaktioner

”Sedan jag började på advokatbyrån arbetar jag huvudsakligen med frågor med anknytning till fastigheter. Särskilt intressant och engagerande med den här typen av ärenden är den delaktighet i samhälls- och stadsutvecklingen som det medför, vilket är något som driver mig framåt och som gjort att jag fastnat för just detta område av juridiken.”