Kristina-13

Kristina Söderman

Jur.kand., Stockholms universitet, 1999
Advokat sedan 2005

Yrkesbakgrund

Agenda Advokatbyrå (tidigare Ahlford advokatbyrå) 2004–
Annan advokatbyrå 2000–2004
Ernst & Young 1999–2000


Kristinas expertområden är

  • kommersiell avtalsrätt och transaktioner, särskilt mot industri- och fastighetssektorn
  • skatterätt, med inriktning mot inkomstskatt, mervärdesskatt, punktskatter med särskilt fokus på återvinningsbranschen samt fastighetsbranschen
  • regelefterlevnad/compliance och internrevision, särskilt mot aktiebolag samt försäkringsaktiebolag

”Det som driver mig framåt är att förstå kundens mål och behov. Jag vill kunna sammanställa en juridisk och ekonomisk karta över risker och möjligheter som leder till att kunden kan ta goda affärsmässiga beslut, och som skapar affärsvärden. Min specialisering inom skatterätt, med god förståelse för redovisning och ekonomi, gör att jag bl.a. skapar affärsvärden i uppdragen. Det gör jag genom att ge råd där det annars behövs kompetens från revisionsbyrå samt genom att identifiera skatterättsliga och ekonomiska risker, och därmed undvika dessa. Jag drivs också av att genom hållbara och personliga samarbeten och god förståelse för den affärsvärld som kunden befinner sig i, ge proaktiva samt affärsfokuserade råd.”

Vi är Agenda Advokatbyrå