Emma_Haeger

Emma Haeger

Jur.kand., Göteborgs universitet, 2018

Yrkesbakgrund

Agenda Advokatbyrå 2023-
Kommun 2022-2023
Västmanlands tingsrätt 2020-2022
Annan advokatbyrå 2018-2020


Emmas expertområden är

  • Allmän affärsjuridik, särskilt bolagsrätt och förvaltningsrätt

”Som den tävlingsmänniska jag är drivs jag av att leverera ett arbete som inte enbart motsvarar klientens förväntningar vad gäller kvalitet – utan som även levereras på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Det jag uppskattar mest i mitt arbete som jurist är den outtömliga källa av ny information som finns att tillgå och utnyttja, inte enbart från kollegor utan även genom de människor och ärenden jag kommer i kontakt med. Spänningen i vad ett nytt ärende har att erbjuda är alltid lika stor, oavsett rättsområde