Dan_Nilsson-11

Dan Nilsson

Jur.kand., Uppsala universitet, 2018

Yrkesbakgrund

Agenda Advokatbyrå 2023-
Annan advokatbyrå 2021-2023
Falu tingsrätt 2018-2020


Dans expertområden är

  • Allmän affärsjuridik
  • Transaktioner

Det som driver mig framåt är att tillsammans med kunden hitta juridiska lösningar på reella problem, för att på så sätt lösa uppkomna tvister och bädda för fortsatt goda affärsrelationer. Min bakgrund från både domstol och advokatbyrå har gett mig en bred erfarenhet av såväl flera juridiska områden som olika branscher och inte minst förmågan att i min kontakt med kunder identifiera verksamheters risker och förbättringsmöjligheter.