Agnes-347

Agnes Domar

Advokat, partner, föräldraledig

+46 735 97 04 47
agnes.domar@agendaadvokatbyra.se

Jur.kand.,
Uppsala universitet, 2015

Yrkesbakgrund

Agenda Advokatbyrå (tidigare Ahlford advokatbyrå) 2017–
Uppsala tingsrätt 2015–2017

Agnes expertområden är

  • tvistelösning
  • ekonomisk familjerätt
  • stiftelser

”Jag drivs av viljan att ständigt utvecklas och bli bättre och gillar att vara med där det händer. Jag spenderar mycket tid både i förvaltningsdomstol och allmän domstol och uppskattar att få förtroendet att hjälpa våra klienter i den speciella situation en domstolsförhandling innebär. Att använda min kompetens och förmåga till problemlösning för att skräddarsy lösningar är en givande del av mitt arbete.”

Vi är Agenda Advokatbyrå