Partnerskap

Vi på Agenda vill ständigt utvecklas och vara med där det händer.

För att kunna möta näringslivets behov samverkar vi med flera aktörer både på lokal och regional nivå. Våra samarbetspartners ger oss värdefulla kunskaper och erfarenheter om de utmaningar de står inför.

Genom vårt samhällsengagemang är vi med och bidrar till en positiv samhällsutveckling för såväl nuvarande som kommande generationer.