Affärsjuridik
för affärsframgång

Affärsjuridik för affärsframgång

greendash

Vi på Agenda Advokatbyrå drivs av frågor som är
viktiga och utmanande för näringslivet.

Vi har långsiktiga relationer i nära samarbete med våra klienter och deras verksamheter.
Det gör att vi snabbt förstår våra klienters behov.

Tillsammans med oss kan du alltid lita på att du får affärsjuridik som skapar affärsframgång.

Våra verksamhetsområden

Nyheter

David-Ida-Viktor3

Låt oss presentera framtida jurister!

Vi är glada att välkomna våra tre nytillskott, samtliga från termin 4 på juristutbildningen vid Uppsala universitet. David, Ida och Viktor kommer vara oss behjälpliga i receptionen där de erbjuds en god inblick i hur det dagliga arbetet fortlöper på en affärsjuridisk advokatbyrå.

Agenda_Advokatbyra-294

Agenda presenterar – Utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

I mindre nystartade företag är personaloptioner ett sätt för företaget att knyta nyckelpersoner till sig och genom detta medel konkurrera med de större företagen som kan erbjuda högre löner och andra förmåner. 2018 infördes skattelättnader för vissa anställda och företag som uppfyllde uppställa krav. Skattelättnaderna innebär att den anställde som använder sig av kvalificerade personaloptioner för att teckna aktier inte behöver ta upp förmånen (som beskattning i inkomstslaget tjänst) i samband med tecknandet av aktier. Arbetsgivaren behöver inte heller erlägga arbetsgivaravgifter på förmånen.

"Agenda har duktiga jurister med stor kunskap och förståelse för fastighetsbranschen."

- Anders Wärefors, VD, Bjerking AB

”Mycket flexibel och tillmötesgående i arbetet. De hjälper oss att lösa våra frågeställningar och situationer snarare än att bara utföra en tjänst.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023

”Den ständiga konversationen, avlastar ärendena från mig, alltid snabba att ge hjälp.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023

"Vi inom socialtjänsten behöver också riktigt duktiga advokater. Med Agenda vet vi att vi alltid får det oavsett vad det rör"

- Gruppledare på socialtjänsten i Sollentuna

”Servicenivån är mycket hög, professionell hantering, snabb återkoppling och tydlig tidplan för åtgärd, inga övertimmar.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023

”Agenda har blivit en viktig partner för oss exempelvis M&A-projekt där de hjälper oss att följa processens olika faser och påminner när vi missar någonting viktigt, även om det är utanför deras uppdragsområde.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023

”Tänker alltid steget längre och ser allt i större perspektiv, vilket vi uppskattar mycket.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023

"De är väldigt bra att ha att göra med och ställer upp i alla lägen, de är bra helt enkelt"

- Peter Stambeck, VD, Munkplast

”Vi är mycket nöjda med Agenda och de har visat att de tycker om att arbeta åt oss också så det finns en ömsesidig respekt.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023

"De förstår oss och vi känner oss trygga. Kort och gott."

- Lasse Svensson, VD och ägare, SH bygg, sten och anläggning

Mycket bra samarbete med Hanna Pontén Brattgård som alltid är mån om samarbetet, att leverera det vi önskar och återkoppla snabbt.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023

”Vi jobbar tätt och har lätt att vara öppen i alla frågor vilket är en förutsättning för ett lyckat samarbete.”

- Från Regis klient- och branschstudie 2023