Låt oss presentera framtida jurister!

David-Ida-Viktor3

Vi är glada att välkomna våra tre nytillskott, samtliga från termin 4 på juristutbildningen vid Uppsala universitet. David, Ida och Viktor kommer vara oss behjälpliga i receptionen där de erbjuds en god inblick i hur det dagliga arbetet fortlöper på en affärsjuridisk advokatbyrå.