Inverkar utbrottet av Covid-19 på din verksamhet?

covid19

Coronaviruset Covid-19 sprider sig nu snabbt över världen och allt fler länder vidtar mer eller mindre ingripande åtgärder för att bromsa och hindra smittspridningen.

Utbrottet påverkar inte bara människors liv och hälsa utan kan även medföra legala konsekvenser och frågeställningar. De konsekvenser och följder vi ser som de mest sannolika och som kan komma att påverka våra kunders verksamhet ligger främst inom arbetsrätt, kapitalskydd för aktiebolag och avtalsrättsliga möjligheter att åberopa t ex force majeure.Särskilt viktigt att tänka på är därför exempelvis: 

  • Att du som är arbetsgivare har ett arbetsmiljöansvar och skyldighet att löpande utvärdera och bedöma riskerna för smitta på arbetsplatsen, att vidta åtgärder för att förebygga eventuella risker och hålla personal informerad om rutiner för att motverka smittspridning. Arbetsgivarens arbetsledningsrätt omfattar vidare möjlighet att bestämma att anställda under viss tid exempelvis ska arbeta hemifrån.
  • Om du ser risk att du eller dina kunder kommer få problem att uppfylla avtalsförpliktelser som en följd av utbrottet av Covid-19 kan det eventuellt finnas möjlighet att åberopa force majeure eller andra avtalsbestämmelser eller köprättsliga principer som gäller när prestation förhindras eller försenas. Dessa möjligheter beror dock mycket på avtalets ordalydelse och omständigheterna i just ert fall. Vi rekommenderar därför alltid att specifik rådgivning inhämtas innan force majeure åberopas eller andra åtgärder vidtas.  
  • Befarar du att utbrottet av Covid-19 kommer påverka negativt på lönsamheten för din verksamhet är det viktigt att vara förberedd och hålla koll på de regler som gäller kring kapitalskydd i aktiebolag, vilka möjligheter som kan finnas för att ex minska lönekostnader och sårbarhet, men även kring de offentliga sanktioner och lagändringar som kan komma. Redan nu har karensdagen slopats och en lag om s.k korttidsarbete föreslås träda i kraft den 1 maj 2020. 

Dessa och många fler frågor kan antas uppstå till följd av pågående smittspridning och de åtgärder som vidtas världen över. Vi håller oss löpande uppdaterade på utvecklingen kring de legala frågeställningarna som uppstår till följd av utbrottet av Covid-19 och hjälper dig att vara förbered, vidta relevanta och välövervägda åtgärder och förhoppningsvis minska påverkan på din verksamhet i största möjliga utsträckning.

Hör gärna av dig till oss så delar vi med oss av våra slutsatser och hjälper er vidare!