08-anstandiga-arbetsvillkor-och-ekonomisk-tillvaxt