Hållbarhet

För oss på Agenda är det självklart att anpassa vår verksamhet till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling med sunda ekonomiska, sociala och miljömässiga mål även på företagsnivå.

Vi har valt att särskilt engagera oss i frågor rörande Jämställdhet (5), Anständiga Arbetsvillkor och Ekonomisk Tillväxt (8), Hållbar Industri, Innovationer och Infrastruktur (9) och Hållbara Städer och Samhällen (11).

Vi vet att det går att använda juridiken som ett verktyg (av många) till förändring och förbättring. För dig och din verksamhet, för oss, för världen i stort. Vi är alla delar av ett större sammanhang och vi på Agenda vill vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle. Vi är övertygade om att vårt engagemang ger affärsnytta för våra klienter och för oss.