Agenda presenterar – Lagändringar för lokalhyresgäster

I förra veckan presenterades utredningen Åtgärder för tryggare bostadsområden, SOU 2023:57. Utredningen har främst haft i uppdrag att se över den hyresrättsliga regleringen kring uppsägning av hyresavtal i fall där hyresgästen eller någon som denne ansvarar för begår brott i lägenheten eller i närområdet samt i fall där lägenheten används för brottslig verksamhet. Trots att utredningen främst har haft fokus på bostadsupplåtelser berörs också lokalupplåtelser då även diskussionen om brottsprevention i lokaler varit högaktuell under en längre tid.

Read More

Säg hej till våra nya kollegor

Vi har nu nöjet att välkomna våra nya kollegor Amanda Samuelsson och Sara Severinsson till Agenda. Amanda kommer att jobba som biträdande jurist och Sara kommer att förstärka vårt administrativa team.

Read More

Agenda presenterar – Moderna miljövillkor för svensk vattenkraft

I år inleds arbetet med att ompröva miljövillkoren för Sveriges vattenkraftverk. Detta är ett genomgripande projekt som väntas ta ca 20 år och som omfattar runt 2 400 vattenkraftverk. Det övergripande syftet med projektet är att miljöanpassa dagens vattenkraftverk bland annat genom att ställa krav på fiskvägar och vattenflöden.

Read More

Agenda presenterar – Har du koll på den nya konsumentköplagen?

När Uppsala och Sverige vaknar upp efter valborgsmässofirandet på söndag den 1 maj kommer vi inte bara att ha fått njuta av den första restriktionsfria valborgsmässoaftonen på två år, vi kommer dessutom att vakna upp till en helt ny och modern konsumentsköpslag.

”Spännande!” tänker vi jurister och dyker genast ner bland paragraferna, men vad innebär den nya lagen för dig som företagare?

Read More

Låt oss presentera framtida jurister!

Vi är glada att välkomna våra tre nytillskott, samtliga från termin 4 på juristutbildningen vid Uppsala universitet. David, Ida och Viktor kommer vara oss behjälpliga i receptionen där de erbjuds en god inblick i hur det dagliga arbetet fortlöper på en affärsjuridisk advokatbyrå.

Read More

Agenda presenterar – Utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

I mindre nystartade företag är personaloptioner ett sätt för företaget att knyta nyckelpersoner till sig och genom detta medel konkurrera med de större företagen som kan erbjuda högre löner och andra förmåner. 2018 infördes skattelättnader för vissa anställda och företag som uppfyllde uppställa krav. Skattelättnaderna innebär att den anställde som använder sig av kvalificerade personaloptioner för att teckna aktier inte behöver ta upp förmånen (som beskattning i inkomstslaget tjänst) i samband med tecknandet av aktier. Arbetsgivaren behöver inte heller erlägga arbetsgivaravgifter på förmånen.

Read More

Vi arbetar aktivt med hållbarhet

Hos oss är juridiken ett verktyg till förändring och förbättring. För dig och din verksamhet, för oss, för världen i stort. Vi är alla delar av ett större sammanhang och vi på Agenda vill vara med och driva utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Read More