Agenda presenterar – Ny praxis från Högsta förvaltningsdomstolen

Agenda_Advokatbyra-294

HFD öppnar upp för nedsättning av skatt på el för företag som har tillverkningsprocess som är industriell, men med annan huvudsaklig verksamhet

Enligt energiskattelagen finns möjlighet till nedsättning på skatt på förbrukad el bl.a. för företag som bedriver tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Skatteverket har dock begränsat antalet företag som kan få sådan nedsättning genom att uppställa ett krav på att den industriella verksamheten också ska vara företagets huvudsakliga verksamhet (t.ex. utifrån omsättning, energiförbrukning eller förädlingsvärde).

Skatteverkets huvudsaklighetskrav har exempelvis gjort att återvinningsbranschen, vars verksamhet normalt inte anses vara industriell, inte fått möjlighet till nedsättning även om det varit ostridigt att vissa processer uppfyllt kravet på att vara tillverkningsprocess i industriell verksamhet.

Genom HFD:s avgöranden från den 13 oktober 2022 (mål nr 1282-22 och 1618-22) har det slagits fast att Skatteverket saknar stöd för att uppställa ett krav på huvudsaklig verksamhet. Det är ett välkommet klargörande från HFD som kommer att ge flera företag möjlighet att få nedsatt skatt på förbrukad el i sina tillverkningsprocesser, där det också finns möjlighet att söka återbetalning för viss historisk tid.

Kontakta gärna Kristina Söderman eller Viktoria Wååg på Agenda Advokatbyrå för att få veta vilka möjligheter ditt företag har att få nedsättning av skatt på förbrukad el.