Agenda presenterar – Har du koll på den nya konsumentköplagen?

Agenda_Advokatbyra-294

När Uppsala och Sverige vaknar upp efter valborgsmässofirandet på söndag den 1 maj kommer vi inte bara att ha fått njuta av den första restriktionsfria valborgsmässoaftonen på två år, vi kommer dessutom att vakna upp till en helt ny och modern konsumentsköpslag. ”Spännande!” tänker vi jurister och dyker genast ner bland paragraferna, men vad innebär den nya lagen för dig som företagare?

Till skillnad från den tidigare konsumentköplagen omfattar den nya lagen även köp av digitala produkter och tjänster, vilket är ett område som fram tills nu varit nästintill oreglerat.

Några av de viktigaste förändringarna gällande digitala produkter och tjänster är:

  • Regler rörande hur ett fel i en digital produkt eller tjänst ska bedömas,
  • Krav på att säljaren ska hålla de digitala produkterna eller tjänsterna uppdaterade en viss tid efter köpet,
  • Skyldighet för säljaren att informera köparen om bland annat den köpta produktens funktionalitet och kompabilitet med en annan produkt, 
  • Begränsning av säljarens rätt att efter köpet ändra egenskaperna i den digitala produkten eller tjänsten

En annan viktig nyhet är att sådana ”gratisköp” där köparen får en digital produkt eller tjänst i utbyte mot att säljaren erhåller dennes personuppgifter betraktas som regelrätta köp och omfattas därmed av lagens skyddsbestämmelser.

Även om den nya lagen fokuserar på den digitala marknaden innehåller den också nyheter vad gäller köp av fysiska varor. Ett exempel på detta är att reglerna vid försäljningen av levande djur blir mer stränga gentemot köparen som i framtiden kan få svårare att bevisa ”fel i vara” om djuret visar sig vara sjukt eller skadat efter köpet. Framtidens djurköpare kommer också att behöva göra mer noggranna undersökningar av djuret inför köpet eftersom säljaren inte har något ansvar för sådana fel som köparen skulle kunna ha upptäckt vid en sådan undersökning. Vi tror att lagändringarna gällande levande djur i praktiken kommer att få störst effekt på hästbranschen där köpen ofta rör relativt stora summor. Till exempel kommer de skärpta kraven på köparen sannolikt leda till färre domstolstvister rörande sådana fel hos hästen som visar sig efter köpet, en typ av tvist som tidigare varit relativt vanligt förekommande.

Erbjuder du varor eller digitala produkter och tjänster till den privata marknaden? Då behöver du sätta dig in i vad det stärkta konsumentskyddet enligt den nya lagen innebär för din verksamhet och dina avtal.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!