Agenda presenterar – Moderna miljövillkor för svensk vattenkraft

I år inleds arbetet med att ompröva miljövillkoren för Sveriges vattenkraftverk. Detta är ett genomgripande projekt som väntas ta ca 20 år och som omfattar runt 2 400 vattenkraftverk. Det övergripande syftet med projektet är att miljöanpassa dagens vattenkraftverk bland annat genom att ställa krav på fiskvägar och vattenflöden.

Read More