Agenda presenterar – Utvidgade regler för kvalificerade personaloptioner

I mindre nystartade företag är personaloptioner ett sätt för företaget att knyta nyckelpersoner till sig och genom detta medel konkurrera med de större företagen som kan erbjuda högre löner och andra förmåner. 2018 infördes skattelättnader för vissa anställda och företag som uppfyllde uppställa krav. Skattelättnaderna innebär att den anställde som använder sig av kvalificerade personaloptioner för att teckna aktier inte behöver ta upp förmånen (som beskattning i inkomstslaget tjänst) i samband med tecknandet av aktier. Arbetsgivaren behöver inte heller erlägga arbetsgivaravgifter på förmånen.

Read More